Hairun International Apartments Block A - 2nd Floor, Jiangtai Road, Chaoyang, Beijing
Tian Zhao Jia Yuan - Building 5 Block B - 1st Floor No.41 Xizhimen North Street, Haidian, Beijing